100zł Vs 500.000zł – czyli dobra polisa na zycie

”Pani Joanno, ta składka wydaje mi się dość spora. Jak oni je liczą”

Gdyby przyjrzeć się z bliska proporcji samej składki do sumy ubezpieczenia, już na pierwszy rzut oka widać, że różnica pomiędzy nimi jest ogromna.

W umowie ubezpieczenia obie strony: ubezpieczający i towarzystwo podpisują kontrakt, w którym na szali stawiane są dwie kwoty: składki i sumy ubezpieczenia. Jedna i druga strona zobowiązuje się do pokrycia swojej części już od pierwszego dnia umowy.

Gdyby klient zmarł chociażby pierwszego dnia obowiązywania umowy towarzystwo musi wypłacić całą kwotę (oczywiście w umowach, w których nie ma karencji).

Kolejna sprawa – ocena ryzyka i składka. Klient wnioskując o ochronę zostaje poddany ocenie ryzyka na podstawie odpowiednich algorytmów. Bardzo często to umowy wieloletnie, w których towarzystwo bierze na siebie ryzyko i jest zobowiązane zapewnić niezmienną składkę przez cały okres obowiązywania umowy.

Gdy poznamy ten mechanizm, łatwiej nam będzie zrozumieć skąd bierze się wysokość składki i dlaczego jest ona adekwatna do sumy ubezpieczenia i okresu na polisie.

Jaki Ty możesz mieć wpływ na wysokość składki w Twojej polisie

Dodaj komentarz

Joanna Chylewska-Michałek
Jestem ekspertem ubezpieczeń - pomogę w kompleksowym zabezpieczeniu Ciebie I Twojej rodziny