Szkoda. Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty ?

🔸Każdą polisę należy bardzo uważnie przeczytać przed podpisaniem. Nie każda zagwarantuje wypłatę po wystąpieniu szkody. Towarzystwa mają różną politykę, inaczej definiują sytuacje, stosują wyłączenia, karencje i limity.

🔸Podpowiem Państwu na co zwrócić szczególną uwagę aby uniknąć rozczarowania i otrzymać rekompensatę poniesionych kosztów.

🔸Przykłady zdarzeń wykluczających wypłatę:

➡️pękanie mrozowe w nieogrzewanym budynku
➡️szkody wyrządzone przez zwierzęta egzotyczne
➡️nie spełnimy obowiązku regularnych przeglądów kominiarskich
➡️pozostawimy otwarte drzwi i okna i wyjdziemy z domu

🔸Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji przed wyborem polisy polecam wnikliwe zapoznanie się z kilkoma ofertami. Warto sięgnąć po ubezpieczenie, które włącza do ryzyk tzw. rażące niedbalstwo. Ryzyko to znacznie zwiększa zakres odpowiedzialności towarzystwa.

🔸Są zdarzenia, które u jednego ubezpieczyciela będą w zakresie, u innego nie.

▶️Podam przykład zdarzenia, które miało miejsce kilka lat temu. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty z tytułu pożaru, gdyż przyczyną wzniecenia ognia był wrzucony do śmietnika niedopałek papierosa. Gdyby polisa zawierała w zakresie rażące niedbalstwo klient otrzymałby odszkodowanie.

▶️Znasz wyłączenia w Twojej polisie❓

Dodaj komentarz

Joanna Chylewska-Michałek
Jestem ekspertem ubezpieczeń - pomogę w kompleksowym zabezpieczeniu Ciebie I Twojej rodziny