OC zawodowe

OC działalności
Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia biznesu warto zakres polisy rozszerzyć o OC działaności gospodarczej. Zakres OC dostosowany jest do PKD przedsiębiorcy i chroni go przed skutkami nienależycie wykonanych świadczeń i usług (kontrakt), czy przed nieprzewidzianymi zdarzeniami na terenie firmy, w których szkody doznały osoby trzecie (delikt).
Zakres OC można rozszerzyć o klauzule dodatkowe dedykowane dla poszczególnych rodzajów działalności.
OC zawodu
To obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenia, które chronią przed skutkami finansowymi nienależycie wykonanych usług w związku z wykonywanym zawodem. W mojej ofercie znajdziecie Państwo pełny zakres OC wszystkich zawodów.

Joanna Chylewska-Michałek
Wiedza i doświadczenie

0

Lat doświadczenia

0

Klientów

0

Towarzystw

0

Zadowolonych klientów
Indywidualna strategia ubezpieczeniowa
Długoterminowe cele finansowe

opinie