Ubezpieczenie domu i mieszkania

Odpowiednie zabezpieczenie naszego najważniejszego majątku, czyli mieszkania, czy domu powinno być starannie skonstruowane.
Uważam, że nie sztuką jest samo ubezpieczenie, ale sztuką jest zaoferowanie takiego rozwiązania, które w razie szkody zrekompensuje poniesione straty.
Jakie są dostępne opcje ubezpieczenia mieszkania?
– wariant pod kredyt- ubezpieczamy minimum wymagane przez bank. To przede wszystkim mury i elementy stałe od podstawowych zdarzeń losowych
– wariant ryzyk nazwanych – to przede wszystkim ubezpieczenie murów i elementów stałych od nazwanych zdarzeń losowych.
– wariant all risks – to najszersza możliwy zakres ubezpieczenia obejmujący wszystkie zdarzenia losowe.
O jakie ryzyka można rozszerzyć ochronę?
– OC w życiu prywatnym
– kradzież
-stłuczenia
-przepięcia
-wandalizm
-elementy architektury ogrodowej
-budynki wolnostojące
-rośliny, zwierzęta domowe
-przedmioty wartościowe
-przedmioty wykorzystywane w prowadzeniu działaności gospodarczej
-assistance domowy
-assistance medyczny
-assistance rowerowy
Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
Na rynku są dostępne oferty, które w zakresie mają tzw. rażące niedbalstwo. To zapewnienie wypłaty odszkodowania np. w wyniku zdarzeń:
-pożar od zapalonej świeczki, włączonej prostownicy w momencie opuszczenia domu,
-pozostawienia podłączonej ładowarki do naładowanego telefonu, czy laptopa
-pożar od wrzuconego do śmietnika niedopałka papierosa
Jest wiele ofert, które mają wykluczone rażące niedbalstwo z ochrony. W takich przypadkach jak powyżej klient nie otrzymałby odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia.

Joanna Chylewska-Michałek
Wiedza i doświadczenie

0

Lat doświadczenia

0

Klientów

0

Towarzystw

0

Zadowolonych klientów
Indywidualna strategia ubezpieczeniowa
Długoterminowe cele finansowe

opinie