Firma

Ubezpieczenie firmy
Dobrze zabezpieczony majątek firmy to podstawa dobrego zarządzania. Prowadząc biznes jesteśmy narażeni na różne, nieprzewidziane zdarzenia, które w jednej chwili mogą doprowadzić do zniszczenia czasem przez wiele lat budowanego majątku.
Co zrobić, aby zapobiec poważnym konsekwencjom finansowym w razie wystąpienia nagłego zdarzenia ?
Rozwiązaniem jest polisa ubezpieczeniowa z zakresem dopasowanym do aktualnej sytuacji i potrzeb. Ochroną możemy objąć cały majątek firmy.
Od jakich zdarzeń chroni polisa:
– zdarzenia losowe w wariancie all risk lub w formie ryzyk nazwanych (np. pożar, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź, katastrofa budowlana, osuwanie ziemi, czy silny wiatr)
-przepięcia
-wandalizm
-stłuczenia
W zależności od tego jaki prowadzisz biznes, można dopasować zakres dedykowany (np.ochrona elektronicznych nośników danych, ochrona danych osobowych klientów czy koszt utylizacji środków trwałych).

Joanna Chylewska-Michałek
Wiedza i doświadczenie

0

Lat doświadczenia

0

Klientów

0

Towarzystw

0

Zadowolonych klientów
Indywidualna strategia ubezpieczeniowa
Długoterminowe cele finansowe

opinie