Życie i zdrowie

Posiadanie dobrego ubezpieczenia na życie to podstawowa potrzeba zabezpieczająca najważniejsze aspekty życia. Coż może być ważniejsze od bezpieczeństwa najbliższych, czy dobrego zdrowia.
Moja oferta to przede wszystkim kompleksowe zabezpieczenie tych obszarów, których utrata, czy pogorszenie może spowodować spore problemy finansowe. Zadaniem polisy jest właśnie zapobiec takim sytuacjom.
Jakie obszary należy szczególnie zabezpieczyć ?
– życie
– trwałe uszczerbki, uszkodzenia ciała, trwałe inwalidztwo
– niezdolność do pracy
– poważne zachorowania
– pobyt w szpitalu
– operacje i zabiegi
– zdrowie
– assistance medyczny
Jakie obszary można zabezpieczyć dodatkowo?
– kompleksowe ubezpieczenie dzieci
– narodziny dziecka
– śmierć rodziców, teściów
Polisy, które Państwu oferuję mogą być zawierane jako indywidualne umowy, jak i w formie grupowego ubezpieczenia (grupy otwarte dla każdego przedziału wiekowego, z opcją polis dożywotnich).

Joanna Chylewska-Michałek
Wiedza i doświadczenie

0

Lat doświadczenia

0

Klientów

0

Towarzystw

0

Zadowolonych klientów
Indywidualna strategia ubezpieczeniowa
Długoterminowe cele finansowe

opinie